Tag Archive for: Mandi Erlandsen

Ny håndbog til alle, der har autisme og ADHD inde på livet

Autismens

Flere mennesker end man tror, har på den ene eller den anden måde berøring med autisme (eller ADHD). Til dem er der nu kommet en bog, som forklarer autismeteori og autismepædagogik, så alle kan forstå det. Til forældre, bedsteforældre, pædagoger, lærere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker, studerende og andre, som i deres dagligdag møder mennesker med autisme. Og naturligvis også til hovedpersonerne, de børn, unge og voksne, som hele bogen handler om.

De pædagogiske redskaber, som præsenteres i Autismens små og store stjerner, kan benyttes både i hjemmet, men også i specialtilbud eller i inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler.

Bogen indeholder også emner om familieliv, uddannelse, seksualitet, ADHD m.v. Forfatteren debatterer samfundets udvikling, herunder behovet for tidlig indsats, inklusion og social udsathed.

Bogen er fint illustreret af den kun 10-årige Andreas Gervig Marnow, som har infantil autisme.

Bogen, der er skrevet af Mandi Erlandsen, koster ca. 250 kr. på Saxo.com.