Norske Sandra Lillebø er nu udkommet på dansk med den rørende roman "Tingenes Tilstand" om at være datter af en psykisk syg mor og overveje kontakten.Norske Sandra Lillebø er nu udkommet på dansk med den rørende og eftertænksomme roman “Tingenes Tilstand” om hendes liv med en mor, der er (udiagnosticeret) skizofren.  Det er den voksne datters kloge refleksioner om opvæksten og relationen til sin mor, om vejen og kampen for at skabe noget andet og bedre for sig selv – og om beslutningen om at udlevere et menneske, der står hende så nært, som man kan komme. Gennem erindringer og usentimentale overvejelser bliver bogen den afklaring, hun har brug for. For hvor tæt kan hun være på sin mor, uden at tabe sig selv og sit eget liv på gulvet – og hvor langt skal hun væk? ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Boganmeldelse!
 fra Grønningen 1
Reklamelink til Saxo

Tingenes tilstand rammer ind imellem som en hammer. Så nøgternt og præcist, og til tider nærmest poetisk beskriver Sandra Lillebø livet med en psykisk syg, krævende, klynkende og ustabil mor. Både igennem barnets briller og nu fra hendes voksne livs perspektiv. Gennem små nedslag fra fortiden og nutiden tegner hun billedet af hendes mor – og det liv, hun selv har opnået. Ikke på grund af, men på trods af, hendes opvækst.

“Jeg lader som om jeg en voksen der skal lade som om jeg er et barn. Barnet er jeg, er en maske, og de voksne lader sig fortrylle af den, af den modenhed. “Se engang”, siger de, og jeg smiler til mig selv i spejlet, ser hvordan jeg stråler. Det er mig der overholder budgettet, som tørrer krummer af bænken, lægger duge på og sætter engblomster i vaser. Det er enkelt. Børn er konservative væsner: Det er mig der søger for at traditionerne overholdes, og juleaften er det mig der er julemanden.”

 

Min tolerancetærskel bliver lavere med tiden

Allerførste sætning i Tingenes Tilstand lyder: “Min tolerancetærskel bliver lavere med tiden.” Den indrammer præmissen for forfatterens overvejelser gennem romanen og for hendes insisteren på at fortælle og bearbejde sin egen historie uden at tage hensyn til moderen.

Herfra bliver romanen en indre sorg/frigørelsesproces med en beskrivelse af forholdet til moderen, som hun ikke har talt med i 1 år. Fordi hun har forstået, at det er sådan det er nødt til at være. Fordi det rammer alt for hårdt og trækker alt ud af hende både psykisk og fysisk og risikerer at ødelægge det gode liv med mand og børn, som hun har kæmpet for at opnå.


“Jeg har et sted at hvile mig. Det er så vidunderligt. Jeg har et hus, og jeg er elsket. Hvis jeg er træt, lægger jeg mig sammen med min datter på fem, vi sover ved siden af hinanden i den store seng med en dundobbeltdyne.”


Hvor langt skal hun blive ved at gå i at tilpasse sig sin mor og opfylde hendes behov? Hvor lang kan og vil hun lade tolerancen risikere at ødelægge sig selv?

Et barns loyalitet

Børn er uendelig loyale og elsker altid deres forældre, selvom det modsatte ikke altid gør sig gældende. Men kan hun som voksen blive ved eller skal hun insistere på sin egen ret til et godt og selvstændigt liv uden at være invaderet af moderen og hendes behov?


“Hun griber fat i mig, hun stryger hånden over mig, hun lader som om hun trøster. Det er en leg, og eftersom hun er størst, er det hende der bestemmer. “Det er dig der er barnet”, siger hun, og jeg gør det barnet skal gør, mens har jeg har ondt af hende, som ikke forstår noget som helst. Jeg ved, at ingen må få at vide hvad det er vi leger. I denne leg er det hende der bestemmer alt, men at det er en leg, er det kun mig, der ved.”


Romanen veksler i små bitte afsnit mellem betragtninger fortiden og nutiden, mellem moderen og hendes eget liv. Om den dårlige samvittighed og angsten, der lurer for at blive skizofren eller psykotisk ligesom hende. Og hendes insisteren på, at hendes eget hårdt tilkæmpede liv til syvende og sidst er vigtigere end moderens.


Tingenes Tilstand er intelligent og rørende. Den kan øge forståelsen for den altødelæggende omstændighed, det er at vokse op uden at kunne være barn –  og være inspirerende for alle, der kan identificere sig med at erkende og bryde mønstre og måske føle sig nødsaget til at bryde bånd.

 

 ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Tingenes Tilstand af Sandra Lillebø kan købes på  Saxo (reklamelink)

Tingenes Tilstand er intelligent og rørende. Den kan øge forståelsen for den altødelæggende omstændighed, det er at vokse op uden at kunne være barn.

“Parforholdet er muligt for alle” er en bog for dig, der gerne vil forbedre eller afklare dit nuværende parforhold eller finde en passende partner. Måske er du i tvivl, om du har fundet den rette – eller du bliver ved med at forelske dig i den forkerte.
Det er ikke letlæst eller -gjort, men en guldgrube dig, der vil fordybe dig og på egen hånd arbejde med dig selv. Forfatteren, den tyske psykolog Stefanie Stahl, er verdenskendt for bestselleren “Barnet i dig skal finde et hjem“. I den nye bog zoomer hun ind på, hvordan vi tager kampen op med vores tidligt grundlagte trossætninger og beskyttelsesstrategier. Du får værktøjet til lære dine barnlige adfærdsmønstre at kende og finde solbarnet i dig selv og træne i at skifte til voksenperspektiv, når noget rammer dig.

"Parforholdet er muligt for alle" er en ny bog for dig, der gerne vil forbedre eller afklare dit nuværende parforhold eller finde en passende partner. Måske er du i tvivl, om du har fundet den rette - eller du bliver ved med at forelske dig i den forkerte.

Anmeldelse/reklamelink til Saxo

 

“Et lykkeligt kærlighedsforhold er ikke et spørgsmål om held, men et spørgsmål om indre holdning og om personlig beslutning.”  Stefanie Stahl, Psykolog og bestsellerforfatter

Vi bærer alle på prægninger fra barndommen og trossætninger om os selv, som på godt og ondt har betydning for, hvordan vi agerer i livet og i parforhold. Det samme har vores partner. Og hvis den ene fx bærer rundt på en angst for at miste og for ikke at være god nok, og den anden en angst for omklamring og opslugning, så bliver det en dårlig og selvforstærkende cocktail.

Lige indtil, vi stifter bekendtskab med vores indre skyggebarn og lærer at se på det med nye voksne øjne.

 

“VI SKAL TAGE KAMPEN OP MED VORES BESKYTTELSESSTRATEGIER FOR AT FORBEDRE FORHOLDET ELLER FINDE EN PASSENDE PARTNER”


Det gode parforhold

Det gode parforhold handler, ifølge Stefanie Stahl, om at befinde sig i en BALANCE mellem nærhed og frihed – mellem tilknytning og autonomi.

ET FORHOLD, HVOR DU HVERKEN ER OVERTILKNYTTET ELLER FLYGTER FRA NÆRHEDEN.

(På hendes hjemmeside kan du teste (på engelsk), hvilken type, du selv er. Om du er den, der flygter fra nærheden, den der er overtilknyttet, eller om du er en balanceartist).

Uanset, hvem vi er, og hvor god en barndom, vi har haft, så har der fundet en prægning sted. Det er de færreste, der ikke vil have det, som forfatteren kalder et skyggebarn, indeni. En indgroet forestilling om os selv som værende fx forkerte, sårbare og måske endda ikke værd at elske. Måske har du oplevet svigt og stoler ikke på nogen. Eller måske været overbeskyttet, omklamret eller invaderet. Alt, hvad vi har med os, præger vores måde at være i verden på, og i parforholdet på. Lige indtil, vi får øje på det og kan forholde os til det fra nye perspektiver.

 

Fordi, vi/skyggebarnet i os ikke vil mærke de svære og belastende følelser, har vi skabt nogle beskyttelsesstrategier, der virkede en gang – men som kan spænde ben for et godt og balanceret parforhold med den rette partner. Det kan være, at vi klynker, jamrer, trækker os, tilpasser os eller noget helt femte.

Lær dit skyggebarn og dit solbarn at kende

I “Parforholdet er muligt for alle”, får du et meget omfattende værk om dynamikkerne i et parforhold, om bl.a. underlegenhed/overlegenhed, om forskellene på mænd og kvinder, om tilpasning og selvhævdelse, om narcissisme, om at være introvert/ekstrovert, om at balancere mellem tryghed og nærhed, selvstændighed og afstand.

 

ER DU TYPEN, DER IKKE LADER DEN ANDEN KOMME FOR TÆT PÅ ELLER ER DU TYPEN, DER OVERTILPASSER DIG OG ER BANGE FOR AT BLIVE FORLADT?


Det stammer alt sammen fra dit indre skyggebarn, der har fået indprentet nogle trossætninger om sig selv. Dem projicerer vi i øvrigt også ofte over i den anden, så vi tillægger partneren at have de samme overbevisninger. Han/hun har ingen respekt for mig, værdsætter mig ikke, jeg er i værd at elske, bare for at tage nogle eksempler.

Din trossætninger får du mulighed for at finde frem til i bogen. De negative overbevisninger, som dit indre barn bærer med sig, er dem, der resulterer i bestemte følelser og beskyttelsesstrategier.

Til gengæld har du også et solbarn, der har gode mindre og gode opfattelser og følelser omkring sig selv. Solbarnet kommer du også til at hilse på og får værktøjerne til at finde de lyse overbevisninger om dig selv frem, når du bliver overmandet af de negative sider.

Gennem arbejdet med dig selv igennem bogen, vil du lære at skifte mellem forskellige perspektiver, når de gamle mønstre og skyggebarnet aktiveres. Der er en empatisk side, hvor du overvejer, hvad din strategi gør ved partneren, fx når du trækker dig tilbage, bliver tavs og kold. Og der er dit voksne perspektiv, der iagttager skyggebarnet og forstår, at du ikke længere er et barn. Du er voksen, og du bestemmer selv, og der er ingen, der kan hverken true eller omklamre dig.


Ikke alle forhold skal lykkes

Selvom, det kan lyde enkelt, så påpeger Stefanie Stahl også selv, at der er MANGE informationer i denne her bog. Hvis du giver dig tid til den, så vil jeg vove den påstand, at der vil være skelsættende ting at opdage i bogen for de fleste. Der er en grund til, at den har været på tyske Spiegels Bestsellerliste for faglitteratur de seneste tre år i træk.

 

Det handler om at lære DIG SELV at kende. Så du kan optimere din egen måde at være i et forhold på og blive mere fri og balanceret, så du kan holde fast i dig selv uden at være bange for nærheden eller for at miste hverken dig selv eller den anden.


I bogen listes en række punkter, hvor et forhold ikke er sundt. Herunder, at din partner fx ikke tåler kritik (så er du prisgivet i et forhold, der aldrig kan ændre sig eller udvikle sig) eller NÆGTER at udvikle sig selv personligt og taler nedsættende om psykologi og terapi.

Når vi først vi har forstået mekanismerne i bogen, så behøver vi ikke længere vente på, at vores partner forandrer sig, eller at mr. eller mrs. Right banker på, men vi bliver i stand til at tage lykken i egen hånd.

Det er jo ikke alle parforhold, som kan eller skal repareres  – og bogen giver også indsigt og mod til at komme videre og finde en mere passende partner. Sammen med dit egen solbarn, og viden om dit skyggebarn – og den nye måde at se tingene fra andre vinkler, så har du en langt bedre ballast til at finde den rette partner. Eller få det mere balanceret der, hvor du allerede er.

 

FIND PARFORHOLDET ER MULIGT FOR ALLE HOS SAXO (reklamelink)

 

Fantasien får i den grad frit spil i Maren Uthaugs vilde fremtidsroman "11%", hvor kvinderne har overtaget verden og hvor mænd kun findes indelukket i et avlscenter på Lolland.

Fantasien får i den grad frit spil i Maren Uthaugs vilde fremtidsroman “11%”, hvor kvinderne har overtaget verden, og hvor mænd kun findes indelukket i et avlscenter på Lolland. Vi møder præstinder og amazoner, kvaksalvere, rottepiger og mandekvinder med påsyede penisattrapper i en eventyrlig historie i Danmark anno 2225. Et tankeeksperiment om et samfund, der på godt og ondt er hermetisk renset for mænd og testosteron – på nær en enkelt lille dreng, der vokser op i skjul i et kloster.

Boganmeldelse!
Anmeldereksemplar modtaget fra Lindhardt og Ringhof

 

Maren Uthaugs nye roman 11% foregår i Danmark i 2225. Et samfund, der efter – ikke Revolutionen, men Evolutionen – er fuldstændig overtaget af kvinderne, der har stort set har udslettet det modsatte køn. Der findes et begrænset og kontrolleret antal drenge og mænd, som lever i bure i et avlscenter på Lolland.

Her kan de frekventeres efter behov til seksuel nydelse og til avl. Drengebørn bliver afleveret i centret, såfremt graviditeten ønskes gennemført.

Religionen er fremtrædende, Jesus og Moderen tilbedes, og kirken ledes af en slægt af kvinder. En slags ypperstepræstinder med kobraslanger om halsen, der også håndhæver reglerne og sørger for, at eventuelle undslupne mandlige individer indfanges, da de er for farlige og truende at have gående frit rundt i samfundet. Tænk bare på tidligere tiders voldsmænd og krigsherrer!

Gamle firkantede bygninger er overladt til det naturlige forfald, planternes overtagelse. Godt hjulpet af rotter, der udsættes af rottepigerne.
I stedet bygges efterhånden nye runde, organiske, fælleshuse.

Feminisme gone wild

I de gamle kvarterer – der nu er slum bor der stadig kvinder, der lever uden den gamle infrastruktur, uden ordentlige veje, strøm, centralvarme og rindende vand.

Her møder vi Medea, der bor i et kloster i gammelt, forfaldent, firkantet patriarkalsk hus på Frederiksberg. Her lever hun og de sidste medsøstre, Ældste og Stille, sammen med fugle, hunde og ikke mindst slanger.

Medea er slangeopdrætter og kvaksalver. Hun laver medikamenter af slangegift og bager forbudte kærlighedskager med menstruationsblod. Hun mener i øvrigt ikke, at mændene behandles anstændigt og demonstrerer jævnligt ved avlscentret. Hun har desuden ikke haft hjerte til at aflevere et lille drengebarn, der ved en tilfældighed er født indenfor klostrets vægge. Men hvad skal der blive af ham, og vil han være til fare, når han vokser op og testosteronet slippes løs?

Medea møder Wicca fra den stærke præstindefamilie, og selvom de ikke just er det perfekte match, falder de for hinanden. Alle par er jo selvsagt kvinde-kvinde, og seksualiteten blomstrer og er frigjort. Centret på Lolland kan altid besøget til adspredelse. Mændenes præstation sikres af indsprøjtninger fra centrets læger og forskere.

Sidste centrale figur i romanen er Eva, læge på centret, som bærer på en dyb hemmelighed, der vil være fatal, hvis den slipper ud. Medea, Wicca, Stille og Evas historier bliver flettet sammen gennem den vanvittige fortælling, i en feminisme gone wild, hvor kvinderne er gået linen totalt ud i at overtage verden.

Utopi eller Dystopi?

At dømme efter levestandarden og forfaldet, rigiditeten og de nye magtstrukturer, er det ikke et glansbilledagtigt ideal, der fremstilles. Her er alt overdrevet og kørt ud over grænsen –  at tanken om en verden regeret og beboet udelukkende af kvinder er mulig, men måske også en utopi, et uopnåeligt ideal. Det runde, det frigjorte, det alternative, hvor kvinder elsker kvinder og ikke ønsker mænd frit gående omkring længere som faretruende og voldsparate individer. Hvor sikre nattevandringer i slummen dyrkes, bare fordi man nu kan.

Resultatet er dog, når alt kommer til alt, mere mørk og dystopisk – naturligvis ikke mindst for de, ja stakkels, mænd.

Alt er vendt på hovedet

11% er Tjenerindens Fortælling vendt på hovedet. Bare fordi, kvinder/Maren kan! Og fordi mændene ikke længere skal føle sig sikre i deres grundsikrede overlegenhed.

Her er vi i et forrykt kvindedomineret samfund, hvor mændene nu er dem, der er sat i et seksuelt bur, hvor de er forvandlet til de objekter, som kvinder har været i århundreder. Her blomstrer kvinderne, seksualiteten, nydelsen, friheden, vanviddet, mens det gamle samfund forfalder i et enormt eksperiment.

Historien om de fire kvindeskæbner, hvis liv flettes ind i hinanden, er vild og vanvittig, underholdende, tankevækkende, udfordrende og medrivende. En dystopisk fortælling om, hvor langt ud i ekstremerne, det kan gå – også med kvinderne som de herskende.

 

11% af Maren Uthaug kan købes på  Saxo (reklamelink)

Det vågne hjerte af Merete Pryds Helle udspiller sig igennem 5 år i  80'ernes buldrende opbrudstid, hvor kvinderne finder sammen i stærke fællesskaber, til kamp mod de etablerede samfundsnormer.

Det vågne hjerte er en perfekt bog til sommerferien. Jeg blev fanget med første side og allerede på andendagen var den begærligt fortæret, og jeg måtte tage afsked med Lis, Lili, Bolette og alle de andre skønne kvinder.Det vågne hjerte af Merete Pryds Helle udspiller sig igennem 5 år i  80’ernes buldrende opbrudstid, hvor kvinderne finder sammen i stærke fællesskaber, til kamp mod de etablerede samfundsnormer, mod patriarkatet og borgerligheden. Lis står med et ben i den venstreorienterede, flippede og lesbiske lejr – og et ben, der bevæger sig ind i den digitale revolution, forretningsverdenen og en mand, der får hjertet til at banke. I bogen følger vi hendes egen kamp for at finde sig selv og sin egen stemme, mens årtiet på nostalgisk vis udfolder sig på et baggrundstæppe af tidens tekster fra Pia Raug og Anne Linnet. 

Anmeldelse


Seks stjerner vil jeg straks lade regne over Merete Pryds Helles nye roman Det vågne hjerte. Ligesom kvindernes fortællinger i Folkets Skønhed, der foregår i 30’erne, og Vi kunne alt, der beskriver forstadslivet i 70’erne, er tiden nu kommet til forfatterens eget ungdomsliv i København i 80’erne. Yngre generationer får et unikt indblik en svunden tid – og vi andre, der også var i verden dengang, får genopvakt minder og set epoken i et tankevækkende retroperspektiv.

I det vågne hjerte stilles der skarpt på en tid midt mellem ungdomsoprøret og de flippede 70’ere og ved indgangen af computerrevolutionen og en ny verdensorden, hvor muren falder og alt bliver mere pengeorienteret og strømlinet.

I denne omvæltende tid følger vi Lis, der er en del af et venstreorienteret feministisk miljø, der tror på revolutionen og hylder Kina. Det bliver dog ikke til de store politiske manifestationer, men patriarkatet skal væltes, om ikke andet, så i de små.

Kvinderne kan og vil selv, og flere af dem danner også par, Herunder Lis, der er kæreste med Kirsten, der dog stadig bor sammen med Hans, fordi hun drømmer om at få et barn.

Lis drømmer måske i virkeligheden ikke så meget, men er mest bange for ikke at gøre og sige det rigtige for at forblive i det stærke kvindefællesskab.

At holde hinandens skæbne i sine hænder

Igennem romanen kom jeg flere gange til at tænke på K. E. Løgstrups ord: “Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.”

Lis bliver udsat for en voldsom og skelsættende oplevelse, da hun går hjem fra sine forældre gennem Utterslev Mose. En kædereaktion bliver igangsat, da hun rækker ud til en anden kvinde, der samme aften bliver voldtaget samme sted. Måske fordi Lis slap væk.
Alice er dybt traumatiseret bliver omfavnet af Lis og af kvindefællesskabet.

Det samme gør politikvinden Lily, der omvendt bliver en redning for Lis. Og har en mand, der tilfældigvis mangler en egnet arbejdskraft til den fagre nye computerverden. Og en god ven, der er umanerlig dejlig og enkemand, men jo ikke kan være rigtig – for hvad med Kirsten, som ovenikøbet er rykket ind og er ganske dominerende. Også på i sengen, hvor en koncert med Marquis de Sade har åbnet for nye sider, som Lis heller ikke formår at sige fra overfor.

Lis bedste veninde Bolette, der så smukt beskriver Lis som hende “håndtag til verden”, står mere fast og tror på sig selv. Her er der plads til en mand, og Pelle ankommer en regnfuld Skt. Hans på Bellevue strand med flettet skæg og masser af kærlighed.

Men hvem er Lis? Er hun kommunist – eller kommende kapitalistisk computerekspert med aktier? Er hun homo eller hetero? Er hun til hjemmestrik eller til Mary Quant-kjolen fra Magasin? Giver hun sig selv lov til at være den, hun er?

Lily har modet til at konfrontere hende:

 

Hvem er du? spurgte Lily. – Uanset hvad folk finder på, vralter du efter. Hvis Kirsten kalder, kommer du løbende som en hundehvalp, hvis Alice eller Merle ser den mindste smule triste ud, skal du gøre dem i godt humør, hvis Grith griner, griner du, hvis Bolette siger noget klogt, prøver du at være klog.”


Det er en intens tid med store strømninger, og vi kommer med på kvindehøjskole i Lisby med vegetarmad, onanihold og tarotkort- og på rejse til Østberlin kort før murens fald. For Lis samler alle trådene sig, og hun lander i sig selv – det gør de alle sammen – og i den nye tid. Med en solid del af deres gamle, smukke værdier om sammenhold, solidaritet og venskab i behold.

Det er en hele vejen igennem smuk og skøn bog – også trods voldsomme udløsende begivenheder i starten. En af de romaner, det er svært at lægge fra sig.

Køb Det vågne hjerte af Merete Pryds Helle på Saxo ♥ (reklamelink)

Det er en hele vejen igennem smuk og skøn bog - også trods voldsomme udløsende begivenheder i starten. En af de romaner, det er svært at lægge fra sig. 

Mit menneske af Herbjørg Wassmo anmeldelse

Mit menneske er Herbjørg Wassmos første roman på dansk i fem år – og som altid, når det gælder hende, en af de romaner, der efterlader et savn, når den sidste side er læst. Hvordan mon det går med Rut og Gorm?
Samtidig fortsætter de med at være tilstedeværende som en lærerig inspiration til den modne og rummelige, voksne, kærlighed. Den, der siger, “jeg elsker dig, derfor har jeg brug for dig” i stedet for den umodne “jeg har brug for dig, derfor elsker jeg dig”! Om at finde sit menneske – og dermed finde sig selv.

Anmeldelse. Indeholder reklamelinks til Saxo. 

Du kender måske den prisvindende norske forfatter Herbjørg Wassmo for hendes episke bøger om Dina (Dina Bog, Lykkens søn, Karnas Arv og Den der ser) eller den vidunderlige slægtsroman Hundrede år.
Nu er der, for første gang siden 2017, nyt på dansk fra hendes hånd, og jeg er sikker på, at alle fans står på spring – og at de ikke bliver skuffede.

Mit menneske knytter sig løseligt an til romanen Det syvende møde fra 2001. Det er samme to hovedpersoner, Rut og Gorm, men den nye roman kan sagtens læses selvstændigt.

Hvor har jeg dog nydt denne, hele vejen igennem, smukke bog!


Den modne kærlighed

Romanen handler om den modne kærlighed. Ikke alene finder Rut og Gorm endelig sammen i en voksen alder med børn og skæbner i bagagen.
De er også i stand til at leve sammen i en moden kærlighed, der uanset tid, sted og alder, handler om at være sammen og have brug for hinanden, fordi det ikke kan være anderledes, fordi det er funderet i dyb kærlighed, respekt, åbenhed og rummelighed.

Det er meget inspirerende, nærmest dannende læsning, samtidig med, at man fanges af fortællingen og menneskene og deres udvikling igennem 35 år.
Hvordan de er præget af deres baggrund fra den samme nordnorske by, og hvordan de udvikler sig sammen som mennesker og kunstnere. I Oslo, Berlin og Paris.

Trods deres forskelligheder, Gorm er den priviligerede købmandssøn, og Rut er fra beskedne, religiøse kår, bliver de afgørende for hinandens udvikling.
Den lidt kantede og målrettede, succesfulde, billedkunstner Rut –  og Gorm, der ønsker at bryde den familiebestemte skæbne og læse litteratur på universitetet. Sammen folder de sig ud som mennesker og kunstnerne, den ene som maler, den anden som forfatter – og giver hinanden plads og frihed.
Fordi de har kærligheden og måske har været skabt for hinanden lige siden, de mødte hinanden som børn.

Det er en meget smuk og livsklog historie, som kan tjene til forbillede for både parforholdet og menneskelige relationer i det hele taget.

 

“Der er ingen, der har lært mig så meget, som hovedkarakterne fra mine romaner. Gorm og Rut har lært mig meget om at leve sammen som par og have en hverdag sammen og samtidig give hinanden frihed til at være udøvende kunstnere” – Herbjørg Wassmo

 

At blive den man er

Rut og Gorm har begge ulykkelige ægteskaber bag sig og har hver især et barn. En søn og en datter. Rut har en kompliceret relation bag sig, da de mødes. Den fascinerende tyske gallerist har også været med til at danne hende som kunstner. Men uden at give hende friheden.
Hele deres mosaik af mennesker, alt, hvad de kommer med, og alt, hvad de hver især søger i livet, er der plads til. Det er ikke altid let, men med forståelse og medmenneskelighed kommer man langt.

Gorm kommer med sin søsters selvmord i bagagen og en forudbestemt skæbne som den, der skulle videreføre familievirksomheden.
Hele denne mosaik af mennesker, fra fortid og nutid, i livet og i døden, formår Rut og Gorm at forholde sig til, og særligt Gorm, der undervejs får succes som forfatter og tænker, er en smuk kilde af empati, ro, forståelse og rummelighed. Han forstår, hvad Rut har brug for, og hun er samtidig en lige så stor kilde til inspiration for ham. Uden hende, var han nok aldrig blevet sig selv, blevet det store menneske, han er. Fået kunstneren ud af forretningsmanden, og havde valgt sin egen vej fremfor den, der har var lagt ud for ham.

 

Det er en meget inspirerende og læseværdig bog, hvor siderne nærmest vender sig selv, indtil man sidder klogere tilbage – med et lille savn og meget visere på livet og kærligheden.

Mit menneske af Herbjørg Wassmo får hos Saxo her. (reklamelink)

 

Hormonyoga kan med enkle øvelser, der kan udføres af alle, arbejde med at aktivere og balancere de kvindelige kønshormoner, så overgangsalderen bliver langt mere tålelig - og samtidig øger livskvaliteten og gør kroppen stærkere og mere smidig. 

Hormonyoga kan med enkle øvelser, der kan udføres af alle, arbejde med at aktivere og balancere de kvindelige kønshormoner, så overgangsalderen bliver langt mere tålelig – og samtidig øger livskvaliteten og gør kroppen stærkere og mere smidig. 

I den nye bog Hormonyoga viser Lone Hunæus en enkel vej til at aktivere og afbalancere det kvindelige hormonsystem – ikke bare i forbindelse med overgangsalderen, men det kan også bruges ved uregelmæssigheder, PMS m.v.

Bogen indledes med et utroligt fint og omsorgsfuldt om hormonkoks, symptomer i overgangsalderen og den ændrede livskvalitet, den kan medføre. Mens ca. 20% slipper let igennem, er der mange, der må kæmpe i årevis med fysiske og psykiske gener. Men for langt de fleste vil hormonyoga kunne gøre en stor forskel på bl.a. hedeture, tørre slimhinder, dårlig søvn og hyppige blærebetændelser.

 

Hormonyoga har så stor en effekt, at det frarådes for kvinder, der har haft østrogenfølsom cancer. Det har jeg desværre selv, men om to år er jeg nede på normal risiko igen – og så skal jeg i gang med de her øvelser!

Det er bare godt nyt for alle andre, der ønsker en naturlig hjælpende hånd til en bedre livskvalitet, at det rent faktisk virker! Med bl.a. bedre energi, større velvære og humør, større styrke, stærkere bækkenbund og bedre søvn til følge!

 

 

Hormonyoga er  for ALLE!

Bogen består af en række opvarmningsøvelser, en serie på 14 behagelige og overskuelige yogaøvelser – og nogle afsluttende åndedrætsmeditationer. Programmet er let at gå til og kan laves af ALLE uanset erfaring med yoga, og det kræver ikke noget udstyr.
Programmet tager 30 minutter og for at opnå effekt anbefales 3-4 gange om ugen. Dog er to gange bedre end ingenting!

Hormonyoga stillingerne er ukomplicerede og behagelige for de fleste at udføre. De kræver ikke erfaring eller udstyr at gå i gang med.

Hormonyoga stillingerne er ukomplicerede og behagelige for de fleste at udføre. De kræver ikke erfaring eller udstyr at gå i gang med.

 

I bogen findes en liste over de (mange) fysiske og psykiske gener, der kan være symptomer på overgangsalderen. Alt fra lav energi og irritation over dårlig hukommelse, koncentrationsbesvær, træthed, apati og søvnløshed til hårtab, skøre negle og kolde fødder.
Det anbefales at registre symptomerne over en måned og herunder se, hvordan symptomerne ændrer sig, når du dyrker hormonyoga.

 

Forfatteren til Hormonyoga, Lone Hunæus, har afholdt hormonyogakurser og workshops for et hav af elever.

Forfatteren, Lone Hunæus, tog sin uddannelse i hormonyoga i Brasilien, da hun fyldte 50 år. Hun er i dag 58 år og har siden afholdt hormonyogakurser og workshops for et hav af elever. Og nu deler hun altså sine erfaringer og sin viden i denne fine nye bog.

Hormonyoga kan købes på Saxo.com (reklamelink)

 

Lev sundt – med vitaminer og mineraler af Henrik Dilling er netop udkommet i en opdateret udgave med specifikke og overskuelige anbefalinger til at leve sundt i de forskellige faser i livet. Det er en vigtig bog, der ser kroppen som en helhed, og som ikke blot ser sundhed som fravær af sygdom, men som en livsstil med en række gevinster som bedre energi, bedre hukommelse, søvn, humør og trivsel. 

 

Anmeldelse
Indeholder reklamelink til Saxo

Lev sundt - med vitaminer og mineraler har igennem 25 år været en populær guide til en sundere kost og livsstil. I den nye opdaterede udgave - som jeg på det varmeste vil anbefale alle, der gerne vil have viden og bevidsthed om at leve sundt og godt.

 

Lev sundt – med vitaminer og mineraler har igennem 25 år været en populær guide til en sundere kost og livsstil. I den nye opdaterede udgave – som jeg på det varmeste vil anbefale alle, der gerne vil have viden og bevidsthed om at leve sundt og godt – får du specifikke anvisninger til alle aldersgrupper. Fra fostertilstand over barndom, ungdom til overgangsalder og den tredje alder.

Du får sundhedsråd til forebyggelse af både dagligdags sygdomme og skavanker såvel som de store livsstilsygdomme. Og til i det hele taget af opnå en bedre livskvalitet med god energi, søvn, hukommelse, indlæringsevne, humør, mere stabilt blodsukker og trivsel.

 

 

Jeg er gået i gang med at læse bogen fra ende til anden – og jeg kan kun anbefale den som både motivation og inspiration til et bedre og sundere liv, og til et vigtigt opslagsværk, som du kan søge i, når konkrete spørgsmål eller sygdomme banker på.

 

At tage vare på sig selv

Bogen giver først og fremmest en omfattende og konkret sundsrådgivning omkring kost og kosttilskud.

I de to vidunderlige forord sættes der dog fokus på vigtigheden af hele mennesket, på vigtigheden af at tage vare på sig selv både fysisk og emotionelt. Og om, hvordan traditionel medicin i kombination med holistiske behandlingsmetoder kan være et aktiv for syge mennesker. At vi selv har nogle valg i forhold til at passe på os selv.

“For at opnå et sundt og tilfredsstillende liv er vores valg afgørende, og vi kan altid vælge at søge den spirende livskraft, både i os selv og i naturen, og der finde både fred, øget indsigt og livskraft.”

“Eftersom kroppen udtrykke de psykiske ting, som vi ikke mærker eller erkender, i form af fysiske symptomer og sygdom, er det vigtigt at dykke ned i sin psyke, ind i “mørket” og traumerne og forløse dem.”

 

De færreste er dækket ind!

I bogen får du en grundig indføring i alt, hvad der er værd at vide om vitaminer og mineraler. Hvor og hvordan, du får, hvad du har brug for. Det er ikke nok bare at spise grønt – det er også nødvendigt at tage højde for, hvor madvarerne kommer fra, tilberedningen og hvilke kosttilskud, du kan supplere med.
Vores mad er nemlig desværre ikke næringsmæssigt altid, hvad de har været på grund af forurening, udpinthed og medicinering af dyr.

Og det er langt, langt de færreste der er tilstrækkeligt dækket ind med en varieret kost.
I bogen finder du også test, hvor du kan tjekke din egen sundhed.

 

Anbefalet Daglig eller Optimal Daglig Anbefaling?

Henrik Dilling hører bestemt ikke til dem, der mener, at kosttilskud er unødvendige. Han er enig i, at kosttilskud ofte antager en useriøs karakter og er præget mere af økonomiske interesser end af sundhed. Men, når det er sagt, mener han, at vitaminer, mineraler og fedtsyrer ER nødvendige for at forebygge sygdomme og bevare sundheden. Vi skal bare huske at vælge de rigtige af god kvalitet.

Endda i en ofte langt højere dosering, der følger Optimal Daglige Anbefaling, ODA, frem for Anbefalet Dagligt Tilskud, der nu betegnet som RI (referenceindtag), og i hans optik kun er “overlevelsesdosis”.

I Lev sund med vitaminer og mineraler får du et omfattende opslagsværk med viden om specifikke mineraler, vitaminer, antioxidanter, fedtstoffer, tungmetaller m.v.

 

I bogen får du et omfattende opslagsværk med viden om specifikke mineraler, vitaminer, antioxidanter, fedtstoffer, tungmetaller m.v.

Du kan slå op på konkrete sygdomme, både små og de helt store, og anvisninger på at forbedre dine kostvaner i forhold til, hvor du er i livet. Der anvises både behandlinger og forebyggelse, og det understreges, at de ikke kan stå i stedet for lægelig behandling.

Lev sundt – med vitaminer og mineraler kan købes hos Saxo. (reklamelink)

Amanda Lagoni, parterapeut og sexolog, er igen på banen med en lettilgængelig og ikke desto mindre meget praktisk og oplysende bog, Lidt om lyst. Sidst var det om parforholdet i At elske er ikke en følelse, nu zoomer hun ind på lyst. Hvorfor det er en udfordring i de fleste parforhold. Hvad der dræber lysten – som fx skam, pres og båt-båt berøringer – og hvordan vi finder frem til den igen som de nydende mennesker, vi i bund og grund er. 

Amanda Lagoni, parterapeut og sexolog, er igen på banen med en lettilgængelig og ikke desto mindre meget praktisk og oplysende bog, Lidt om lyst.

Noget af det, jeg er vild med ved Lidt om lyst, er den skamopløsning, den kan bidrage til. Beskrivelserne af, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert, når det kommer til lyst – og at lysten er en størrelse, som er tilbøjelig til at komme og gå som det passer den. Der tages fat på forskellen på mænd og kvinder, og hvordan vi kan opnå større forståelse for, hvordan vi hver især er skruet sammen. Og først og fremmest tage ansvar for egen tænding og kontakt til egen nydelse.

Efter devisen, at en lille indsigt kan skabe en stor forandring, tager bogen fat i emner som begær, lyst, mangel på samme, forskellige lystniveauer, afvisninger, lystdræbere, pres og skam. Bogen er for alle, singler eller par, der ønsker at være tæt på sin egen lyst.

Er lysten langt væk, er der gode råd og nemme øvelser i bogen til at øge kontakten med egen nydelse.

Kvinder skal lukkes op!

I de fleste tilfælde, hvor der er forskelle på lystniveauet, er det kvinder, der har mindst lyst (selvom det modsatte absolut også forekommer og tages under behandling i bogen).

“Jeg har endnu ikke mødt en kvinde, der ikke var lystfuld neden under bjerget af tanker, bekymringer, gøremål, følelser og behovet for kontrol”


De fleste kvinder er indrettet sådan, at vi oplever ikke den spontane lyst, som flertallet af mændene gør, men har en responsiv lyst. Vi reagerer altså på noget, der lukker os op. Og det kan og skal vi selv tage ansvar for sker.

Har du svært ved at finde vej til lysten, så kan du hjælpe dig selv. Ikke din partner. DU har ansvaret for DIG. Det er din krop og ingen anden kan mærke, hvad der er dejligt for dig. Lægger du opdagelsen, udforskningen og ansvaret over i din partners hænder, så er der en god mulighed for, at du forsvinder for ham og forlader dig selv.


Omvendt er der ikke noget mere upassende for de fleste kvinder, end at blive berørt på en seksuel måde helt ud af det blå og når vi står midt i noget eller ikke er tændte. Det som forfatteren meget sigende kalder båt-båt berøringer.
Det er som at få ubudne gæster, når man slet ikke er forberedt og klar – og det fremmer ikke lysten. Tværtimod.

Lidt om lyst af Amanda Lagoni.
Omvendt er det nok også en vigtig pointe for mange kvinder, at sex også sagtens kan ske med en beslutning om, at ville møde sin partner og ud fra en viden om, at man får lyst, når man først er i gang. Det behøver ikke nødvendigvis tage afsæt i den store lyst og begær.

Hverdagen er forspillet

Mange stiller for store krav til lysten (og begæret, som kun forekommer i starten – hvor der konkret er noget at begære, at vinde, at stræbe efter). Det er helt i orden at sige nej, og pres er ikke noget, der hjælper. Tværtimod!

I det langvarige parforhold er hverdagen  forspillet. Måden, vi taler til hinanden på, er opmærksomme på hinanden og omgås hinanden på, gør os umage med at se hinanden og møde hinandens behov.

Lidt om lyst af Amanda Lagoni

Det her var kun nogle få pointer fra Lidt om Lyst. Læs den og bliv klogere på dig selv og på, at du ikke er forkert eller anderledes. Masser af andre har det præcis som dig eller som jer. Og der er hjælp af hente med øvelser til at finde ind til nydelsen og kommunikationen med din partner.

Ligesom hendes forrige bog, At elske er ikke en følelse, er den meget letforståelig, nem at gå til og meget brugbar.

Bøgerne kan købes hos Saxo. (reklamelink)

Enayatullah Safi har bragt den indiske madmagi til Danmark med sine restauranter og food trucks. Nu kan du også selv knække koden og lære at lave indisk mad med hans nye ultrasmukke kogebog DHABA WALLA.

Enayatullah Safi har bragt den indiske madmagi til Danmark med sine restauranter og food trucks. Nu kan du også selv knække koden og lære at lave indisk mad med hans nye ultrasmukke kogebog DHABA WALLA.

Anmeldereksemplar/
Indeholder reklamelinks til Saxo.

Jeg har de sidste par somre spist talrige curries, ris og naanbrød hos Dhaba food trucken på Skovshoved Havn. Det er simpelthen et enkelt, skønt og velsmagende måltid, hvad enten den har været med kylling eller masser af grønt.

DHABA WALLA 100 retter fra det indiske køkken.
Du kender måske Dhaba Walla restauranterne i Køge,  Næstved, Nykøbing F. eller København NV. Eller er stødt på de populære street food trucks. Dhaba Walla har virkelig givet den indiske mad et indtog i Danmark – og nu også med den netop udkomne kogebog med 100 retter fra det indiske køkken.

Indien er jo et kæmpe land og deres køkken er stort og rigt og meget mere end butter chicken. Med denne bog kan du virkelig knække koden til det utroligt velsmagende og lækre indiske køkken med de mange grøntsager og alle de særlige krydderier. Og det kræver ikke, at du skal indkøbe en masse dyre og besværlige ting. Det er bare om at få lært basics og med opskrifterne begynde at lære brugen af nye krydderier og måder at lave mad på.

Med denne bog kan du virkelig knække koden til det utroligt velsmagende og lækre indiske køkken med de mange grøntsager og alle de særlige krydderier.
For tre år siden var jeg i Indien og elskede hvert eneste måltid, som var sprængfyldt med grøntsager, frugt og skønne varme krydderier. Det er et fantastisk køkken, som netop også har fascinereret Enayatullah Safi:

 

“I de uprætentiøse dhabas mødes høj som lav og spiser et godt måltid mad, og for en stund glemmer de verden omkring sig. Da jeg oplevede det, følte jeg, at jeg var tilbage til mit udgangspunkt. Min afghanske baggrund smeltede sammen med min fascination af indien, og dhaba’erne blev billedet på det, jeg vil: skabe glæde, fællesskab og sammenhold gennem madoplevelser.”

 

Enayatullah Safi er vokset op i Afganistan og har boet de sidste 20 år i Danmark. Her har han både arbejdet for Forsvarets Efterretningstjeneste og læst Statskundskab – og er i dag kok og ejer af Dhaba Walla restauranterne og street food boderne.

Enayatullah Safi er vokset op i Afganistan og har boet de sidste 20 år i Danmark. Her har han både arbejdet for Forsvarets Efterretningstjeneste og læst Statskundskab - og er i dag kok og ejer af Dhaba Walla restauranterne og street food boderne. 

Jeg husker, da han for år tilbage inviterede lokale plejehjem på mad på sine restauranter for at sige tak for alt det, Danmark har givet ham. Det var meget rørende, og det er så fint, at han også deler sin passion for Indien og det vidunderlige indiske køkken med os.
Jeg elsker hvert eneste måltid fra food trucken – og jeg er vild med, at jeg nu kan prøve kræfter med at lære nogle af opskrifterne at kende i bogen, som i øvrigt er utrolig smuk.

 

Dhaba Walla 100 retter fra det indiske køkken finder du hos Saxo. (reklamelink)

 

Jeg læser – og lytter – stadig til skønlitteratur, selvom det mest bliver til fagbøger i forbindelse med mit studie. I litteraturen findes der jo også store kilder til inspiration, indsigt, medmenneskelig forståelse og empati – og her får du mine sidste nye anbefalinger.
En fantastisk biografisk roman af Jesper Stein, et nutidigt drama om venskab og kærlighed af Karin Slot Christiansen. og endelig det nye essay af eminente Søren Ulrich Thomsen.

Når jeg nu ser på de tre seneste bøger, jeg har læst – faktisk er jeg netop i gang med Søren Ulrich Thomsen – så er der i dem alle en vinkel, som er aktuel for en psykoterapeutstuderende. Eller også bliver det oplagt at læse terapeutiske emner ind i nærmest alt, hvad jeg hører og ser. Det er jo også noget af dét, som litteraturen kan, udover at underholde os, at give indsigt i andre menneskers tanker og virkelighed. Her får du tre anbefalinger til bøger, som på forskellig vis har givet mig noget.

Rampen af Jesper Stein

 

Rampen er en medrivende, indsigtsfuld og velskrevet familiehistorie, som jeg ikke kunne lægge fra mig.
Jesper Stein, der er kendt som succesfuld krimiforfatter, tager os i “Rampen” tilbage til firserne og hans ungdom og opvækst i Risskov. I en familie, der krakelerer, da hans far efter 29 års ægteskab forelsker sig i en af sine gymnasieelever og dermed efterlader Jesper til at være sin mors støtte og (alt for) fortrolige og vidne til hendes sorg og alkoholmisbrug.  Ved siden af kæmper han med at finde sin egen vej i ungdomslivet, skolen og kærligheden.
Også hans far, den kendte og feterede forfatter, litteraturkritiker og gymnasielærer Finn Stein Larsen, betaler med tiden en pris for sine valg og ender også sine gamle dage i et voldsomt alkoholmisbrug.

Rampen er en medrivende, indsigtsfuld og velskrevet familiehistorie, som jeg ikke kunne lægge fra mig.
En autobiografi om svigt og om hvordan det at finde trøst i alkohol gentager sig fra generation til generation.

Find Rampen her hos Saxo(reklamelink)

Fuglene synger baglæns af Karin Slot Christiansen

 

Bogen er underholdende, beskriver rammende forskellige mennesker og viser, hvor forskelligt livet kan forme sig på både godt og ondt.

“Fuglene synger baglæns” er Karin Slot Christiansens debutroman om at træffe valg i livet, om at leve med dem, om venskaber og om at finde og stå stærkt i sig selv.
En roman, der går i hjertet på mig, fordi den bl.a. fortæller, hvad god terapi i den forbindelse kan betyde. (Karin Slot Christiansen kan i den grad selv, men er i øvrigt gift med B.S.)

Vi møder de to hjerteveninder i 30’erne, Katrine og Vicki, der er gået hver deres retning i livet – den ene hjemme i Vestjylland på en svinefarm som hjemmegående med mand og børn. Den anden er tv-journalist i København og kæreste med en succesfuld, men også notorisk utro og sexafhængig mand. De drømmer hver især om noget andet, end de har, og kommer ud i desperate, modige og svære situationer, der kommer til at sætte både deres tilværelser og venskab på spil.

Bogen er underholdende, beskriver rammende de forskellige typer og viser, hvordan livet kan forme sig på både godt og ondt. Den kan hen ad vejen måske virke en smule triviel, men den er ikke så forudsigelig, som du måske først kan tro!

Find Når fuglene synger baglæns her hos Saxo. (reklamelink)

Store Kongensgade 23 af Søren  Ulrich Thomsen

 

Den kommer til at stå på min reol, hvor jeg vil læse den igen og igen. Jeg lytter faktisk også til den, så fint oplæst af Niels Skousen.

Den store, kritikerroste forfatter Søren Ulrich Thomsen har netop udgivet sit erindringsessay “Store Kongensgade 23”, og jeg måtte købe bogen så hurtigt, jeg kunne få fat i den.
Der findes ingen som ham, der i skarphed i både pen og intellekt kan beskrive livet og menneskene omkring ham.
At læse ham er som at drikke den ypperste vin og spise de bedste delikatesser. Hvert ord og hver linje må smages på og nydes i andægtighed.

Også her er mit psykoterapi-hjerte glad over at læse, hvordan hans mor i halvfjerdserne kommer ud af årelangt medicinforbrug og indlæggelser på sindssygehospitaler den dag en psykiater blot begynder at se hende og tale med hende.

Store Kongesgade 23 er et erindringsessay af den store forfatter, der nu en i alder af 65 skriver om aldringen, tab og om frygten for alderdommen. Som altid skarpt, hjerteskærende, humoristisk, tankevækkende, ekvilibristisk.

 

 

“….frygter jeg også at leve så længe, at jeg til sidst sidder alene tilbage på Solhjemmet og stirrer ned i en adressebog, hvor alle de kære navne er streget ud, mens de afskyeligste røvhuller stadig går lyslevende rundt og griner lige op i ansigtet på Guds uforståelige dispositioner.”

 

Den kommer til at stå på min reol, hvor jeg vil læse den igen og igen. Jeg lytter faktisk også til den (på Saxos app), så fint oplæst af Niels Skousen.

Find Store Kongensgade 23 her hos Saxo. (reklamelink)

Jeg er vild med bogen, Du skylder ikke nogen at være smuk! Den er sjov, direkte, inspirerende og sætter spørgsmålstegn ved alt det, som mange kvinder forsøger at leve op til – både i forhold til “den patriarkalske hjernevask” og i forhold til det pres, vi lægger på os selv og hinanden som kvinder.
Læs den, hvis du vil forstå, hvad der foregår blandt især den yngre generation af kvinder i dag – og hvor rivende stærkt det går med det feministiske opgør med de gamle normer. 

Anmeldelse

Du skylder ikke nogen at være smuk er et feministisk manifest af den 21-årige Florence Given, der i 2019 blev udråbt af magasinet Cosmopolitan som årets influencer i UK for hendes arbejde med kvinders mentale sundhed. Desuden har hun optrådt i diskussioner om bl.a. stigmatisering af singler og tykfobi. I bogen tager hun udgangspunkt i sin egen historie og sætter bl.a. spørgsmålstegn ved ting som skønhedsrutiner, kropsbehåring, at kvinder ikke eksisterer for at behage mænds blik, at du ikke behøver at blive gift, om at elske sig selv og ikke lade sig intimidere af andres iscenesatte liv eller fordømmelser.

Bogen er et moderne manifest for kvinder i alle aldre og med alle former for seksuel orientering, der har brug for positiv forståelse for både sig selv og andre. Det er feminisme version 2.0. Rigt og underholdende illustreret af forfatteren Florence Givens fantastiske tegninger.

 

“De har lært at associere romantisk kærlighed med at gå på kompromis. Jeg var den person. Jeg havde ikke noget i mit liv, der kunne fortælle mig, at jeg fortjente bedre. Jeg havde ikke noget til at fortælle mig, at imens jeg nøjedes med krummer, er der en derude, der vil give mig hele kagen.”

 

Bogen giver et væld af kloge råd – også på kærlighedsfronten –  der korresponderer fint med psykologiske hjørnestene som at tage ansvar og undgå at projicere – og undgå at tage sig af andres projektioner. Ingen bliver ikke mere hel eller et bedre menneske af at dømme eller nedvurdere andre!

Florence Given, Du skylder ikke nogen at være smuk
Jeg kan anbefale den til dig, der ønsker at forstå alle de centrale begreber som gaslighting og ghosting over samtykke og victim blaming til queerness og internaliseret misogyni. De unge kvinder i dag tager fuldstændig kontrollen og retten over deres egen krop og seksualitet, og de går i det, der har lyst til, og de gør, hvad de vil – med eller uden kropsbehåring. 

Internaliseret misogyni

Et af de centrale emner er internaliseret misogyni. Hvordan, vi som kvinder er blevet så opslugt af patriarkatets værdier, at vi ser og vurderer andre kvinder gennem de selvsamme briller. At vi kategoriserer vores eget køn på en bestemt måde eller dømmer andre kvinder ud fra nogle gamle kønsbestemte normer om, hvad der er rigtigt og forkert, tilladeligt eller ikke-tilladeligt.

Misogyni er en betegnelse for had og fordomme mod kvinder.

 

Florence Given, Du skylder ikke nogen at være smuk

 

Lad dig ikke tryne af sociale medier!

Et andet af mange emner i bogen er, hvad de sociale medier gør ved os. Fordi, de fleste kun viser de 5% af livet, som ser perfekt ud!
Så lad være med at scrolle – især som det første om morgenen 🙂

Florence Given, Du skylder ikke nogen at være smuk

“Det er ikke fair overfor din hjerne at sammenligne dine laveste stunder med en anden persons højdepunkter!”

Florence Given, Du skylder ikke nogen at være smuk

 

Du skylder ikke noget at være smuk er selvværd på bogform og bare at bladre i den og se eller gense de mange tegninger giver inspiration, livsmod, forståelse, rummelighed og plads til både fejl og forandring.

“Tænk på hvilken person, du kunne blive, hvis du stoppede med at lede efter dit værd i din evne til at reparere andre og i stedet rettede den energi mod dig selv og dit eget liv. Forestil dig, hvilken lutter styrke og selvtillid, du ville udstråle. Forestil dig det…

Bogen kan købes hos Saxo(reklamelink)

De ting du først kan se, når du sætter farten ned af den zenbuddhistiske munk Haemin Sunim er en sand gave af livskløgt - og guldgrube af gode råd
De ting du først kan se, når du sætter farten ned af den zenbuddhistiske munk Haemin Sunim er en sand gave af livskløgt – og guldgrube af gode råd til at opnå et roligere og mere harmonisk og tilfredsstillende liv. Den er ikke uden grund en bestseller, som har solgt millioner af eksemplarer verden over og er oversat til 35 sprog. 

Der burde undervises i denne bog i skolen! Den er een lang perlerække af visdomsord og en vejviser til godhed, glæde og kløgt.
Den har en særlig ånd, der overøser læseren – eller i mit tilfælde lytteren – med vejledning og glæde, og at kærlighed til sig selv og andre.

Det er intenst og der er mange råd. Faktisk, så overvejer jeg at købe bogen, så jeg fysisk kan have den liggende og slå op i den ind imellem. Og jeg vil ikke undlade at give anbefalingen af bogen videre her på bloggen.

 

Bogen giver mulighed for at komme i kontakt med en venligere og visere side af os selv!


God karma i ørerne!

Jeg har først lige stiftet bekendtskab med bogen – du kender den måske allerede. Jeg nyder at have al den gode karma i ørerne ♥
Jeg læser jo ellers først og fremmest om psykoterapi og gestalterapi for tiden, men faktisk har gestalterapien som retning oprindelig fundet inspiration i bl.a. zenbuddhismen (foruden gestaltpsykologien, fænomenologien, eksistentialismen, taoismen, kropsterapi, psykodrama m.m.)

Forfatteren Haemin Sunim er zenbuddhistisk munk og lærer, og han startede med at give råd til livets forskellige udfordringer på sociale netværk.
Uden, at jeg er ekspert på området, så kan jeg se den lighed med gestaltterapien, at zenbuddhismen har fokus på den personligt oplevede virkelighed og sigter mod oplysning og indsigt i ens eget virkelige væsen.

Og det er da svært, når vi har så utroligt travlt hele tiden! Vi glemmer måske at hvile, lade sindet få en pause, tillade os selv at slappe af, at tænke og reflektere og betragte, hvad der sker i os selv. At se og anerkende vores sande jeg. Det kan denne bog bidrage til at vende.


De ting, du først kan se, når du sætter farten ned

Bogen er et godt og klogt sted at begynde med at sætte farten ned. Læs den langsomt og reflekter, som forfatteren anbefaler!

Der ligger en stor gave i give sig tid til at begynde at lære at betragte dig selv. Her får du guides til en lang række af livets forhold og relationer – til dig selv, til arbejdet, kærligheden, troen, livet…

Uden, at det er svært eller krævende, men bliver serveret som en lang strøm af brugbare råd.

 

“Hvorfor har jeg så travlt? Når alt omkring mig bevæger sig så hurtigt, stopper jeg op og spørger: Er det verden, der har travlt, eller er det mit sind?”


Bogen kan findes hos Saxo
. (Reklamelink)